TOP

资料名称: 机电与车辆工程学院毕业设计——设计公共厕所节水装置
发 布 者: gljwm
发布日期: 2015-08-23 18:57:54
总浏览量: 2658
总下载量:
资料作者: 
资料语言: 简体中文 
授权形式: 免费版 
文件大小: 172KB 
下载地址: 设计公共厕所节水装置    
资料介绍:

我国是一个水资源短缺,也是用水量巨大的国家。虽然水资源的总量居世界第六位,但是人均占有量约为世界人均水量的1/4,排在世界110位,已被联合国列为13个贫水国家之一,同时,我国水资源的分布很不均匀,有些地区的人均占有量甚至低于世界最贫水的国家埃及和以色列的水平。所以节约用水也在我国开展开来。一方面可以集中管理,加强控制;一方面可以按时按需定量供水,严格控制用水量,达到节水用水目的;另一方面,可以通过自动量测设备,实施精确计量,为按方收费提供依据,促进用水观念更新,为生产和人民生活带来巨大的社会效益和经济利益。现在电子控制也已在很多方面有了广大的应用,在节水方面也有了很多的应用,但也存在不足之处。本次就公厕智能节约用水装置做一个设计,做到合理地用水。利用单片机为主控制节水,设计出在特定的时间中可以选择地用到红外线控制,定时控制和手动控制的节水方式。

目  录

引言......................................................................... 2

1概况和现状的分析............................................................ 2

1.1概况.................................................................. 2

1.2现状的分析............................................................ 2

2总体设计.................................................................... 3

2.1总体设计的要求........................................................ 3

2.2总体设计框架.......................................................... 4

3 硬件介绍................................................................... 4

3.1单片机................................................................ 4

3.1.1单片机概述与基础................................................. 4

3.1.2单片机与单片机系统............................................... 5

3.1.3单片机应用领域................................................... 5

3.1.4主控芯片单片机的选择............................................. 6

3.1.5 AT89S52的主要性能............................................... 7

3.1.6单片机管脚说明................................................... 7

3.1.7单片机的电源电路和备用电路....................................... 9

3.1.8 AT89S51 时钟电路............................................... 10

3.1.9复位电路........................................................ 11

3.2 DS12887.............................................................. 11

3.2.1 DS12887引脚结构................................................ 11

3.2.2 DS12887 主要功能介绍.......................................... 12

3.3.3 DS12887内部功能................................................ 12

3.4 MAX7219.............................................................. 14

3.4.1 MAX7219引脚结构................................................ 14

3.4.2 MAX7219主要功能介绍............................................ 15

3.4.3分类信息........................................................ 15

3.4.4规格:.......................................................... 15

3.4.5应用MAX7219 芯片注意问题....................................... 16

4 硬件电路图的设计.......................................................... 16

4.1 硬件电路图的连接..................................................... 16

4.2硬件电路设计优点..................................................... 17

5 系统的程序设计............................................................ 17

5.1主程序的设计......................................................... 18

5.2 系统测试子程序...................................................... 20

5.3 读取时钟数据子程序.................................................. 21

5.4 数据处理子程序...................................................... 22

5.5 .数据显示子程序...................................................... 22

6结束语..................................................................... 23

致谢........................................................................ 23

参考文献.................................................................... 24

下载说明: ☉如果下载设置了收费等权限,则无法使用迅雷,快车下载。
☉推荐使用2345好压解压本站软件,点此下载2345好压软件。
☉如果这个软件不能使用下载工具下载,可以使用右键目标另存为下载,谢谢合作!!
☉如果这个软件总是不能下载的请联系我们,谢谢合作!!
☉下载本站资源,如果服务器暂不能下载请过一段时间重试!
☉本站提供的一些商业软件是供学习研究之用,如用于商业用途,请购买正版。

评论

相关栏目

最新资料

热门资料

推荐资料

相关资料

广告位